Vietnam Blog

Wie startte de Vietnam oorlog?

De Vietnamoorlog, die duurde van 1955 tot 1975, was een van de meest verwoestende conflicten van de 20e eeuw. Het was een oorlog tussen Noord-Vietnam, gesteund door de Sovjet-Unie en China, en Zuid-Vietnam, gesteund door de Verenigde Staten. Het is een complexe kwestie en er zijn verschillende meningen over wie de oorlog daadwerkelijk is begonnen. In dit artikel zullen we de verschillende standpunten onderzoeken en proberen te achterhalen wie de Vietnamoorlog heeft gestart.

De oorsprong van het conflict

Om te begrijpen wie de Vietnamoorlog heeft gestart, moeten we teruggaan naar de jaren voorafgaand aan het conflict. Vietnam was een Franse kolonie, maar na de nederlaag van Frankrijk in de Eerste Indochinese Oorlog in 1954 werd het land verdeeld in Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam. Noord-Vietnam werd geleid door de communistische Viet Minh, terwijl Zuid-Vietnam een ​​anti-communistisch regime had.

De Verenigde Staten begonnen zich in de jaren 50 steeds meer te bemoeien met Vietnam. Ze zagen het als een belangrijk front in de Koude Oorlog en waren bang dat als Zuid-Vietnam zou vallen, andere landen in de regio ook communistisch zouden worden. De VS begonnen militaire adviseurs naar Zuid-Vietnam te sturen en steunden het regime van Ngo Dinh Diem.

De rol van de Verenigde Staten

Veel mensen zijn van mening dat de Verenigde Staten de Vietnamoorlog hebben gestart. Ze wijzen op het feit dat de VS militaire adviseurs naar Zuid-Vietnam stuurden en actief betrokken waren bij het ondersteunen van het anti-communistische regime. De Amerikaanse betrokkenheid nam echter pas echt toe nadat de Golf van Tonkin-incidenten hadden plaatsgevonden.

In augustus 1964 beweerde de Amerikaanse regering dat Noord-Vietnamese torpedoboten Amerikaanse schepen hadden aangevallen in de Golf van Tonkin. Dit incident leidde tot de goedkeuring van de Golf van Tonkin-resolutie door het Amerikaanse Congres, waardoor president Lyndon B. Johnson de bevoegdheid kreeg om militaire actie te ondernemen zonder een formele oorlogsverklaring.

De Verenigde Staten begonnen met grootschalige bombardementen op Noord-Vietnam en stuurden steeds meer troepen naar Zuid-Vietnam. Dit markeerde het begin van de Amerikaanse betrokkenheid bij de Vietnamoorlog. Veel critici beweren dat de VS de oorlog onnodig hebben gevoerd en dat ze de situatie hadden kunnen vermijden door diplomatieke middelen te gebruiken.

De rol van Noord-Vietnam

Anderen beweren dat Noord-Vietnam de oorlog heeft gestart. Ze wijzen erop dat de Viet Minh, onder leiding van Ho Chi Minh, al vóór de deling van Vietnam streed tegen de Franse koloniale overheersing. Ho Chi Minh wilde een verenigd Vietnam onder communistische heerschappij en was vastbesloten om het land te herenigen.

Na de deling van Vietnam bleef Noord-Vietnam streven naar hereniging en begon het guerrillaoorlogvoering in Zuid-Vietnam te ondersteunen. Ze stuurden troepen en voorraden naar het zuiden en probeerden het anti-communistische regime omver te werpen. Dit leidde uiteindelijk tot de escalatie van het conflict en de betrokkenheid van de Verenigde Staten.

Andere betrokken partijen

Naast de Verenigde Staten en Noord-Vietnam waren er ook andere betrokken partijen in de Vietnamoorlog. Zuid-Vietnam werd gesteund door andere anti-communistische landen, waaronder Australië, Zuid-Korea en Thailand. Deze landen stuurden troepen naar Zuid-Vietnam om te helpen bij de strijd tegen de Viet Cong, de guerrillabeweging gesteund door Noord-Vietnam.

Daarnaast waren er ook andere landen die indirect betrokken waren bij de oorlog. De Sovjet-Unie en China steunden Noord-Vietnam met militaire hulp en voorraden, terwijl de Verenigde Staten gesteund werden door andere westerse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Conclusie

De vraag wie de Vietnamoorlog heeft gestart, heeft geen eenduidig antwoord. Zowel de Verenigde Staten als Noord-Vietnam speelden een belangrijke rol bij het begin van het conflict. De VS begonnen zich steeds meer te bemoeien met Vietnam en stuurden militaire adviseurs voordat de escalatie plaatsvond na de Golf van Tonkin-incidenten. Noord-Vietnam daarentegen streefde naar hereniging en begon guerrillaoorlogvoering in Zuid-Vietnam te ondersteunen.

De Vietnamoorlog had verwoestende gevolgen en kostte het leven aan miljoenen mensen. Het is belangrijk om te leren van dit conflict en te begrijpen hoe het begon, zodat we herhaling in de toekomst kunnen voorkomen.

Meer Vietnam