Vietnam Blog

Personal Income Tax in Vietnam

De personal income tax in Vietnam is een belangrijk onderwerp dat van invloed is op zowel de inwoners als de economie van het land. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van de personal income tax in Vietnam bespreken, inclusief de tarieven, vrijstellingen en belastingaangifteprocedures.

Tarieven

De personal income tax in Vietnam wordt berekend op basis van een progressief tariefsysteem. Dit betekent dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingtarief. De tarieven variëren van 5% tot 35% en zijn onderverdeeld in verschillende inkomensschijven. Hieronder volgt een overzicht van de tarieven voor het belastingjaar 2021:

  • Inkomensschijf van 0 tot 5 miljoen VND: 5%
  • Inkomensschijf van 5 tot 10 miljoen VND: 10%
  • Inkomensschijf van 10 tot 18 miljoen VND: 15%
  • Inkomensschijf van 18 tot 32 miljoen VND: 20%
  • Inkomensschijf van 32 tot 52 miljoen VND: 25%
  • Inkomensschijf van 52 tot 80 miljoen VND: 30%
  • Inkomensschijf vanaf 80 miljoen VND: 35%

Het belastingtarief wordt toegepast op het belastbaar inkomen, dat wordt berekend door het totale inkomen te verminderen met de toepasselijke vrijstellingen en aftrekposten.

Vrijstellingen

Er zijn verschillende vrijstellingen beschikbaar voor belastingplichtigen in Vietnam. De meest voorkomende vrijstelling is de persoonlijke vrijstelling, die momenteel 9 miljoen VND per maand bedraagt. Dit bedrag wordt afgetrokken van het belastbaar inkomen voordat het belastingtarief wordt toegepast.

Daarnaast zijn er ook vrijstellingen voor specifieke inkomsten, zoals inkomsten uit landbouwactiviteiten, inkomsten uit de verkoop van onroerend goed en inkomsten uit bepaalde sociale uitkeringen. Deze vrijstellingen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de belastingplichtige.

Belastingaangifteprocedures

Belastingplichtigen in Vietnam moeten jaarlijks een belastingaangifte indienen bij de belastingdienst. De deadline voor het indienen van de aangifte is 90 dagen na afloop van het belastingjaar. Het is belangrijk om de aangifte tijdig en nauwkeurig in te dienen om boetes en rente te voorkomen.

De belastingaangifte kan zowel online als op papier worden ingediend. Voor online indiening moeten belastingplichtigen zich registreren bij het elektronische belastingaangiftesysteem van Vietnam. Het systeem begeleidt belastingplichtigen bij het invullen van de aangifte en berekent automatisch het verschuldigde bedrag aan belasting.

Na het indienen van de belastingaangifte ontvangt de belastingplichtige een belastingaanslag waarop het verschuldigde bedrag aan belasting staat vermeld. Dit bedrag moet binnen de gestelde termijn worden betaald om boetes en rente te voorkomen.

Conclusie

De personal income tax in Vietnam is een belangrijk aspect van het belastingstelsel van het land. Het progressieve tariefsysteem, de vrijstellingen en de belastingaangifteprocedures hebben allemaal invloed op de belastingverplichtingen van de inwoners van Vietnam. Het is essentieel voor belastingplichtigen om op de hoogte te zijn van de geldende regels en voorschriften om te zorgen voor een correcte en tijdige belastingaangifte.

Door een goed begrip van de personal income tax in Vietnam kunnen belastingplichtigen hun financiën effectief beheren en voldoen aan hun belastingverplichtingen. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een belastingadviseur of accountant om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan en om mogelijke belastingvoordelen te benutten.

Meer Vietnam